Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Heemstede versterkt de controlerende functie van de gemeenteraad. De commissie bestaat uit een externe voorzitter (de heer J.K.M. van Eijsden), een externe secretaris (de heer J.H. Pelleboer) en 3 raadsleden (mevrouw T.J.G. van der Heijden, mevrouw L. F. Jagtenberg, mevrouw Y.E.G.M.M. Schul). De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheden en de middelen, waaronder een eigen budget, om onderzoek te laten doen naar onderwerpen die zij zelf kiest.

Doel

De hoofdtaak van de rekenkamer is te onderzoeken of het gevoerde gemeentelijke beleid doeltreffend (is het gestelde doel bereikt) en doelmatig is (via passende kosten en inspanningen). Daarbij gaat het niet alleen om de prestaties van het college van B&W, maar ook om de prestaties van de gemeente als geheel.

Onafhankelijk

Het is daarom belangrijk dat de rekenkamer een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van de gemeenteraad (algemeen bestuur) en het college van B&W (dagelijks bestuur). De voorzitter en de secretaris komen van buiten de gemeenteraad. De overige 3 zijn raadsleden, die zich binnen de commissie volstrekt onafhankelijk van hun politieke partij opstellen.

Contactgegevens rekenkamercommissie

U kunt de rekenkamercommissie benaderen met vragen en/of opmerkingen door een schriftelijke reactie te richten aan de voorzitter, de heer J.K.M. van Eijsden, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail: rekenkamer@heemstede.nl 

Achtergrondinformatie rekenkamercommissie