Raadsvragen

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen moeten binnen één maand beantwoord worden. In principe worden de vragen schriftelijk beantwoord. Een raadslid kan vragen om mondelinge beantwoording. Dat gebeurt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Hieronder vindt u een overzicht van de vragen van raadsleden en de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders vanaf 2012.

2019

Vragen GL over groenbeheer en inrichting Amstellaan

Vraag D66 over Camplaan 40

Vragen CDA Noordelijke Manpadslaan

Vraag D66 over asbestonderzoek

Vragen VVD over bestemming Cruquiusweg 27A

Vragen VVD over bestemming Jan van Goyenstraat 18

Vragen D66 over aanschrijven van overledenen

Vraag HBB over mobiliteitsplan (pdf)

Vraag HBB over warmtetransitie (pdf)

2018

Vragen D66 CDA GL over meldpunt vuurwerkoverlast (pdf)

Vragen GroenLinks over snelbus Zandvoort-Schiphol (pdf)

Vragen CDA en antwoorden college over bereikbaarheid regio Heemstede (pdf)

Vragen D66 over aanvullend krediet Plein1 (pdf)

Vragen VVD over dekking AED-netwerk (pdf)

Vragen HBB  en antwoorden college over overlast lindenbomen Havenstraat (pdf)

Vragen GroenLinks en antwoorden college over hoofddoekincident Nicolaas Beetsschool (pdf)

Vragen D66 en antwoorden college over kledingvoorschriften (pdf)

Vraag CDA  en antwoorden college over Dag van de Duurzaamheid (pdf)

Vraag VVD over Voortgang Vomar (pdf)

Raadsvragen HBB over veiligheid zwembaden (pdf)

Raadsvragen GroenLinks over besluit 'Verwerving jeugdbescherming en jeugdreclassering per 2019' (met antwoorden (pdf)

Raadsvraag HBB over herstel Amstelbrug

Raadsvraag GroenLinks over verwijderen brievenbussen PostNL (pdf)

Raadsvraag GroenLinks over Duinpolderweg (pdf)

Raadsvragen D66 over gasloos opleveren Havendreef (pdf)

Raadsvraag D66 over wegwerkzaamheden Lanckhorstlaan (pdf)

Raadsvraag GroenLinks over Manege Rusthof (pdf)

Raadsvraag HBB over Manege Rusthof (pdf)

Raadsvraag GL over Zakelijk leider multifunctioneel gebouw Julianaplein (pdf)

Raadsvraag GL PvdA over VOG vrijwilligers tbv taalcoaches (pdf)

Raadsvraag VVD over tegemoetkoming studiekosten statushouders (pdf)

Raadsvraag GL PvdA over drie orkesten (pdf 53 Kb)

Bijlage bij vraag over drie orkesten (pdf 43 Kb)

Raadsvraag GL PvdA over collectie bibliotheek (pdf 74 Kb)

Raadsvraag VVD over VOG (pdf 64 Kb)

Raadsvraag VVD over Manpad (pdf 67 Kb)

2017

Raadsvraag GL over Milieu effecten van het nieuwste plan van Hoorne Vastgoed over de supermarkt met ondergrondse parkeergarage

Antwoord (nog niet beschikbaar)

Raadsvraag VVD over Berkenrode (pdf 1.5 Mb)

Raadsvraag CDA over Website .docx documenten (pdf 65Kb)

Raadsvraag D66 over buslijnen 7 en 14 (pdf 51 Kb)

Raadsvraag GroenLinks over Informatievoorziening wijziging bp centrum eo (pdf 74 Kb)

Raadsvraag VVD over Flexibele schil hrm (pdf 54 Kb)

Raadsvraag D66 over Bijvriendelijke bermen (pdf 2.9 Mb)

Raadsvraag HBB over Brandkranen en waterputten VRK (pdf 53 Kb)

2016

Raadsvraag GroenLinks over Terrassen ondergeschikte horeca (pdf 500 Kb)

Raadsvraag HBB over Intocht Sinterklaas (pdf 480 KB)

Raadsvraag GroenLinks over grondwaterverontreiniging Binnenweg (pdf 881 Kb)

Raadsvraag CDA over rubbergranulaat in kunstgrasvelden (pdf 76 Kb)

Raadsvraag VVD over realisatie bezuinigingsvoorstellen (pdf 50 Kb)

Raadsvraag D66 over Ondergrondse container (pdf 64 Kb)

Raadsvraag D66 Buurtparticipatie De Glip (pdf 66 Kb)

Raadsvraag PvdA GL over Rechter hekelt beleid huishoudelijke hulp, criterium schoon en leefbaar huis geeft niet concreet aan wat er nodig is. Vragen nav het artikel in HD van 14 mei jl. (pdf 70 Kb)

Raadsvraag D66 over Manpadslaangebied onderhandelingen (pdf 68 Kb)

Raadsvraag PvdA over Eigendomsposities van Hoorne Vastgoed (pdf 43 Kb)

Raadsvraag D66 over Reggelaan (pdf 76 Kb)

Raadsvraag GL over onderzoek ProRail oversteek Laan van Alverna en Leyduin (pdf 63 Kb)

Raadsvraag PvdA GL over vervolgvragen familie dementerenden in de knel (pdf 62 Kb)

Raadsvraag PvdA GL over familie dementerenden in de knel (pdf 64 Kb)

Raadsvraag D66 over Memo Landgoederen en Groene gebieden (pdf 32 Kb)

2015

Raadsvraag HBB over Spoorwegovergang Laantje van Alverna (pdf 62 Kb)

Raadsvraag GL PvdA over Spoorwegovergang Laantje van Alverna (pdf 72 Kb)

Raadsvraag D66 over Spoorwegovergang Laantje van Alverna (pdf 62 Kb)

Raadsvraag GroenLinks Oplaten ballonnen bij evenementen (pdf 38 Kb)

Raadsvraag PvdA over Openbare laan van Alverna (pdf 54 Kb)

Raadsvraag CDA over Johan Wagenaarlaan (pdf 54 Kb)

Raadsvraag CDA over dakloze insluipers (pdf 54 Kb)

Raadsvraag VVD over Afwijzen horecavergunning (pdf 53 Kb)

Raadsvraag D66 over Vervolgvragen verkeerssituatie Nijverheidsweg (pdf 67 Kb)

Raadsvraag PvdA over sluiting poli's Spaarne Gasthuis Heemstede (pdf 64 Kb)

Raadsvraag D66 over Onderhandelingen Manpadslaangebied (pdf 949 Kb)

Raadsvraag D66 over BKR Kunst (pdf 75 Kb)

Raadsvraag HBB over voorgenomen werkzaamheden oevers Leidse trekvaart (pdf 59 Kb)

Raadsvraag CDA over Vomar (pdf 84 Kb)

Raadsvraag D66 over verkeerssituatie Nijverheidsweg (pdf 63 Kb)

Raadsvraag HBB over voorgenomen bomenkap Van Merlenvaart (pdf 66 Kb)

Raadsvraag VVD over taakstelling gemeente vluchtelingen en asielzoekers (pdf 52 Kb)

Raadsvraag D66 over Nijverheidsweg 3 (pdf 152 Kb)

Raadsvraag D66 over Grootwinkelbedrijf Eikenlaan (pdf 45 Kb)

Raadsvaag GroenLinks over Huishoudelijke ondersteuning (pdf 65 Kb)

Raadsvraag PvdA over Leerwerkbedrijven (pdf 72 Kb)

Raadsvraag GroenLinks over Eigen bijdrage jeugdzorg (pdf 60 Kb)

Raadsvraag VVD over Capaciteit afvalcontainers plastic en papier (pdf 243 Kb)

Raadsvraag VVD over Taxateurs en makelaars (pdf 60 Kb)

Raadsvraag HBB over Verkoop kerstbomen op de parallelweg Heemsteedse Dreef (pdf 66 Kb)

Raadsvraag HBB over Snelheidsreducerende maatregelen Provincienlaan-Kerklaan (pdf 59 Kb)

Raadsvraag D66 over Fietsknelpunten Heemstede (pdf 1.2 Mb)

2014

Raadsvraag VVD Toekomst bibliotheek Heemstede (pdf 57 Kb)

Raadsvraag GL Asbest (pdf 65 Kb)

Raadsvraag CDA Verklaring omtrent Gedrag vrijwilligers (pdf 62 Kb)

Raadsvraag CDA over Lindebomen Nieuw Overbos (pdf 64.7 Kb)

Bijlage 1 bij raadsvraag CDA over Lindebomen Nieuw Overbos (pdf 171.8 Kb)

Bijlage 2 bij raadsvraag CDA over Lindebomen Nieuw Overbos (pdf 138.3 Kb)

Raadsvraag PvdA over Beleid kasten openbare ruimte (pdf 63 Kb)

Raadsvraag HBB over Nota afvalinzameling (pdf 57 Kb)

Raadsvraag GL over Vaststelling nota afvalinzameling en afvalscheiding (pdf 68 Kb)

Raadsvraag D66 over Camera Zandvoortselaan (pdf 189 Kb)

Raadsvraag D66 over Aanbesteding maatwerkvoorzieningen en hulpmiddelen Wmo (pdf 68 Kb)

Raadsvraag D66 over AEB (pdf 52 Kb)

Raadsvraag PvdA over Voortgang ambtelijke samenwerking (pdf 70 Kb)

Raadsvraag D66 over Privacy decentralisaties (pdf 72 Kb)

Raadsvraag D66 over Vrijwilligers en mantelzorgers (pdf 30 Kb)

Raadsvraag D66 over Beveiliger in hal raadhuis (pdf 54 Kb)

Raadsvraag GL over Dreigende sluiting spoorwegovergang laantje Van Alverna (pdf 101 Kb)

Raadsvraag D66 over jaarverslag 2013 GBKZ (pdf 54 Kb)

Raadsvraag VVD over Passend onderwijs (pdf 48 Kb)

Raadsvraag HBB over Huis-aan-huis acties (pdf 70 Kb)

Raadsvraag HBB Korstmos (pdf 66 Kb)

Raadsvraag D66 Winkels Havenstraat (pdf 46 Kb)

Raadsvraag D66 Duinpolderweg (pdf 63 Kb)

Raadsvraag D66 Sloop pand Meerlhorst (pdf 186 Kb)

Raadsvraag D66 Manpadslaangebied (pdf 311 Kb)

Raadsvraag HBB Groenonderhoud van de (vent)weg Cruquiusweg (pdf 15 Kb)

Raadsvraag HBB Opruimplicht paardenmest (pdf 70 Kb)
Bijlage bij raadsvraag HBB Opruimplicht paardenmest (pdf 2892 Kb)

Raadsvraag GL HBB Mobiele verkeersinstallatie Cruquiusweg (pdf 50 Kb)

Raadsvraag VVD Onveilige situaties opladen elektrische auto's (pdf 91 Kb)

Raadsvraag VVD HBB PvdA Klankbordgroep duurzaamheid vliegt uit de bocht (pdf 5 Kb)

2013

Raadsvraag D66 over Wifi tbv winkelgebieden Heemstede (pdf 8 Kb)

Raadsvraag VVD over Subsidie onderzoek bibliotheek (pdf 27 Kb)

Raadsvraag Groen Links over Parallelweg Cruquiusweg (pdf 42 Kb)

Raadsvraag PvdA over Vuurwerkopslag (pdf 7 KB)

Raadsvraag D66 over Nieuwe natuurpact en het manpadslaangebied (pdf 18 KB)

Bijlage bij raadsvraag D66 over Nieuwe natuurpact en het manpadslaangebied (pdf 350 KB)

Raadsvraag D66 over fietsparkeren Zandvoortselaan (pdf 11 KB)

Raadsvraag Groen Links over kap van bomen op het terrein van de Hartenkamp (pdf 6 KB)

Raadsvraag VVD over overzicht leeftijdsopbouw leden bibliotheek (pdf 25 KB)

Raadsvraag CDA over Identiteitsfraude (pdf 4.1 KB)

Raadsvraag VVD over Handhaving door GOA's en politie (pdf 6 KB)

Raadsvraag HBB over Loting middelbare scholen (pdf 4.9 KB)

 Raadsvraag VVD over Centrum voor Jeugd en Gezin (pdf  5 KB)

Raadsvraag Pvda over Kunst in het Wandelbos Groenendaal (pdf 5 KB)

Raadsvraag PvdA over Herplanting van bomen in Wandelbos Groenendaal (5 KB)

Raadsvraag VVD over Overeenstemming fietspad Randweg (pdf 9 KB)

Raadsvraag D66 over Congruentie samenwerkingsverbanden in sociale domein (pdf 11 KB)

Raadsvraag Groen Links over Voornemen kabinet korten budget huishoudelijke hulp (pdf 55 KB)

Raadsvraag Groen Links over Decentralisatie Jeugdzorg (pdf 42 KB)

Raadsvraag CDA over Open standards open wallets (pdf  4 KB)

Raadsvraag CDA over Open standards open wallets, bijlage rapport software versies gemeenten (pdf 4.1 KB)

Raadsvraag D66 over Wet Publieke Gezondheidszorg (pdf 29 KB)

Raadsvraag PvdA over Busproject Vreemdelingenpolitie (pdf 5KB)

Raadsvraag PvdA over Grondwateroverlast (pdf 25 KB)

Raadsvraag PvdA over Grondwateroverlast, bijlage neerslag Aerdenhout 2009-2012 (pdf 4KB)

Raadsvraag PvdA over Grondwateroverlast, bijlage klachten grondwateroverlast december 2012 (pdf 183 KB)

2012

Raadsvraag D66 over Nachtapotheek (pdf 10.1 KB)

Raadsvraag D66 over Uitvaartcentrum Herfstlaan (pdf 18.2 KB)

Raadsvraag VVD over Persoonsgebonden budget (pdf 6.5 KB)

Raadsvraag VVD over artikel Haarlems Dagblad 21 november 2012 (pdf 10.4 KB)

Bijlage bij raadsvraag VVD over artikel Haarlems Dagblad 21 november 2012 (pdf 604 KB)

Raadsvraag VVD over Meerlhorst (pdf 6.2 KB)

Raadsvraag PvdA over Eigen bijdrage WMO (pdf 4.0 KB)

Raadsvraag VVD over functioneren van burgers met een visusbeperking (pdf 7.0 KB)

Raadsvraag D66 over Marap (pdf 16.9 KB)

Raadsvraag Groen Links over Het ontbreken van namen van vermoorde Joodse Heemstedenaren op het oorlogsmonument (pdf 4.7 KB)

Raadsvraag PvdA over Standpunt voorzitter klankbordgroep Binnenweg (23 KB)

Raadsvraag VVD over Jaarverslag advies ruimtelijke kwaliteit Heemstede (pdf 7.0 KB)

Bijlage 1 bij raadsvraag VVD over Jaarverslag advies ruimtelijke kwaliteit, 2011 WZNH (pdf 289 KB)

Bijlage 2 bij raadsvraag VVD over Jaarverslag advies ruimtelijk kwaliteit,  2011 Heemstede (pdf 837 KB)

Raadsvraag D66 over Open subsidieregister en open data (pdf 11 KB)

Raadsvraag Groen Links over Kap Overplaats (pdf 110 KB)

Raadsvraag VVD over Fietsbrug over Houtvaart (pdf 4.5 KB)

Raadsvraag HBB over Baggerslibdepot bij Leidse Vaart en vervoer baggerslib over Leidse Vaart (pdf 10 KB)

Raadsvraag D66 over Begrenzing mogelijkheden erfbebouwing (pdf 24 KB)

Raadsvraag PvdA over Overbos Reigersnesten (pdf 4.4 KB)