Vergaderstukken en besluiten

Op zoek naar een agenda? Een bestuursstuk of een raadsvoorstel?
Hier vindt u alle openbare vergaderstukken en besluiten van het college van B&W (BW), de gemeenteraad, de commissies Ruimte (cie Rui), Samenleving (cie Sam) en Middelen (cie Mid) maar ook van de commissie voor Bezwaarschriften (cie Bzw) en de Welstandscommissie (Cie Welstand).

Vergadering live volgen

Vergaderingen van de gemeenteraad kunt u live volgen op gemeentebestuur.heemstede.nl