Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. 11BM-Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2013

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Per 1 januari 2013 wordt de nieuwe Politiewet van kracht. Deze wet verplicht de regionale politie-eenheid Noord-Holland een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Dit plan is gekoppeld aan de Integrale Veiligheidsplannen van de gemeenten in de politieregio. De lokale prioriteiten in deze plannen dienen als basis voor het beleidsplan van de politie. Het integraal veiligheidsplan kent een looptijd van vier jaar. Een nieuw veiligheidsplan dient in 2013 vastgesteld te worden. Dit plan is geen statisch document. Indien nodig kunnen de accenten jaarlijks verlegd worden. Daarom blijft het noodzakelijk jaarlijks prioriteiten vast te stellen. De prioriteiten worden voorgesteld in samenspraak met de politie.

  Besluit B & W
  1. In te stemmen met de voorgestelde lokale prioriteiten
  2. De Commissie Middelen te vragen haar mening over het voorgenomen besluit te geven (B-stuk).
 2. Terugkoppeling uit de VRK

 3. Wat verder ter tafel komt

 4. besluitenlijst commissie Middelen 29 november 2012