Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Spreekrecht burgers

 2. Dit agendapunt heeft bijlagen. Beleidsplan Openbare Verlichting, vaststelling plan

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Voorgesteld wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2022 vast te stellen.
  Besluit B & W
  1.    De raad voor te stellen het Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 vast te stellen;
  2.    Op basis van het Beleidsplan het beheerplan voor de periode 2018-2022 voor te bereiden;
  3.    De raad voor te stellen de investeringen overeenkomstig te verwerken in de voorjaarsnota 2019 en in het investeringsplan bij de kadernota 2020-2023.
  4.    De raad voor te stellen de besparingen op de exploitatie die voortvloeien uit dit plan te verwerken in de begroting 2020;
  5.    De raad voor te stellen voor de voorbereiding van het project Renovatie Openbare Verlichting 2019 een voorbereidingskrediet van 92.000 beschikbaar te stellen;
  6.    Het collegevoorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

  Resultaat Commissie
  CDA vraagt of lantarenpalen als laadpalen kunnen worden ingezet.
  HBB en GroenLinks vragen of de gemeente eerder voldoet aan de duurzaamheidsdoelstelling als de armaturen sneller vervangen worden (na 5 jaar).

  Conclusie van de voorzitter: Beleidsplan Openbare Verlichting gaat als bespreekpunt naar de raad.

  Toezeggingen: Het college informeert de commissie erover of lantarenpalen als laadpalen kunnen worden ingezet zo mogelijk voor de raad van september.
  Het college informeert de commissie erover of de klimaatdoelstellingen eerder bereikt worden als de armaturen sneller vervangen worden in plaats van de vervanging van de lantarenpalen/adapters.
  Besluit Raad
  Geamendeerd raadsvoorstel
  De raad besluit:
  1.    Het Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 vast te stellen;
  2.    De investeringen overeenkomstig te verwerken in de voorjaarsnota 2019 en in het investeringsplan bij de kadernota 2020-2023;
  3.    De besparingen op de exploitatie die voortvloeien uit dit plan te verwerken in de begroting 2020;
  4.    Voor de voorbereiding van het project Renovatie Openbare Verlichting 2019 een voorbereidingskrediet van 92.000 beschikbaar te stellen.
  5.    In de komende 12 maanden mogelijkheden te onderzoeken waarbij deze technologie in Heemstede toepasbaar is.

  het besluit is unaniem vastgesteld
 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. 09BM-Riolering Burgemeester Van Lennepweg, wensen bewoners

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  In verband met de voorbereiding van de vervanging van de riolering in een deel van de Burgemeester Van Lennepweg is aan bewoners in de omgeving gevraagd welke wensen er leven t.a.v. de inrichting van de weg. In dit collegevoorstel is een opsomming opgenomen van de wensen en wordt de reactie van de gemeente hierop weergegeven.
  Besluit B & W
  1.    Op basis van de conclusies het Voorlopig Ontwerp op te stellen;
  2.    Dit collegebesluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk).
 4. Wat verder ter tafel komt