Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda raadsvergadering 27 maart 2018

 2. Vragenuur

 3. Oordeel van de gemeenteraad over de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Het is aan de gemeenteraad om na de verkiezingen een oordeel uit te spreken over de rechtmatigheid van de verkiezingen. De raad doet dit op basis van het proces-verbaal van het Centraal Stembureau en de processen-verbaal van de stembureaus.
  Concept besluit Raad
  Als zijn oordeel uit te spreken dat de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 rechtmatig zijn verlopen.
 4. Onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozenen op 21 maart 2018

 5. Wat verder ter tafel komt

 6. 180327 LIS Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 27 maart 2018