Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

  1. Vaststellen agenda raadsvergadering 29 maart 2018

  2. Vragenuur

  3. Afscheid van vertrekkende raadsleden

  4. Beëdiging van de raadsleden die op 21 maart 2018 zijn gekozen in de gemeenteraad van Heemstede

  5. Benoemingen in commissies

  6. Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken 29 maart 2018

  7. Wat verder ter tafel komt