Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 20 maart 2017

 2. Spreekrecht burgers

 3. Dit agendapunt heeft bijlagen. Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2017

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  De Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 is ge-update op grond van de raadsdoelstelling te komen tot deregulering en op grond van de model Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016 van de VNG. De Verordening regelt rechtspositionele zaken voor zover nog niet in andere (en hogere) wet- en regelgeving vastgelegd. De raad wordt gevraagd deze Verordening vast te stellen. Daarmee wordt voor de opgenomen rechtspositionele zaken een eenduidige en (fiscaal) verantwoorde toepassing bewerkstelligd.

  Besluit B & W
  1. De raad voor te stellen de Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2017 vast te stellen;
  2. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).


  Resultaat Commissie
  Een meerderheid van de commissie ontvangt graag een aanvullend voorstel over het laten vervallen van de internetvergoeding voor raadsleden. HBB wil het mogelijk laten vervallen van de internetvergoeding eerst bespreken in de eigen fractie.

  Conclusie van de voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken. De verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2017 gaat als hamerpunt naar de raad van 30 maart 2017.
  Besluit Raad
  De Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2017 vast te stellen.

 4. Wat verder ter tafel komt

 5. Lijst van conclusies en toezeggingen MID 170320