Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Vaststellen agenda commissie Middelen 9 maart 2016

 2. Spreekrecht burgers

 3. Presentatie Ondermijning

 4. Dit agendapunt heeft bijlagen. Evaluatie begroting

  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Op 23 april 2015 heeft de raad de voorstellen van de werkgroep begroting vastgesteld. De voorgestelde werkwijze is toegepast bij de behandeling van de begroting van 2016. Afgesproken is dat de commissie Middelen na de Begrotingsbehandeling van 2016 de werkwijze rondom de begroting evalueert.


 5. Wat verder ter tafel komt