Vergaderstukken

Sluit vergadering | print | PDF download

 1. Dit agendapunt heeft bijlagen. Schriftelijke reacties op de kadernota 2012

  Bijlagen
  1. kenmerk: 576883 onderwerp: Verzoek om duidelijkheid te verschaffen over de rol van de gemeente bij de toekomstige exploitatie van tennispark groenendaal
  2. kenmerk: 578590 onderwerp: Consequenties bezuinigingen op bibliotheekvoorziening in Heemstede a.g.v. kadernota 2012
  3. kenmerk: 578592 onderwerp: Commentaar op kadernota 2012
  4. kenmerk: 578294 onderwerp: Bezinnen & bezuinigen op cultuur a.g.v. kadernota 2012
  5. kenmerk: 578443 onderwerp: Steunbetuiging van Jochem van Eeghen aan de cultuur in Heemstede n.a.v. kadernota 2012
  6. kenmerk: 578445 onderwerp: Steunbetuiging van Interartists aan de cultuur in Heemstede n.a.v. kadernota 2012
  7. kenmerk: 578593 onderwerp: Vragen van de Stichting Podiumprogrammering Heemstede SPH over de kadernota 2012
  8. kenmerk: 578594 onderwerp: Beantwoording vragen de Stichting Podiumprogrammering Heemstede SPH over de kadernota 2012
  9. kenmerk: 578595 onderwerp: Opmerkingen van de heer Van Amerongen over de inspraak rond de kadernota 2012
  10. kenmerk: 578161 onderwerp: Suggestie hoe aan extra inkomsten te komen i.p.v. te korten op de kinderboerderij a.g.v. kadernota 2012
  11. kenmerk: 578284 onderwerp: Protest tegen bezuinigingen op cultuur a.g.v. kadernota 2012
  12. kenmerk: 578384 onderwerp: Aanpassen huurprijs van Het Oude Slot a.g.v. de kadernota 2012
  13. kenmerk: 578402 onderwerp: Schrappen podiumaanbod in Het Oude Slot en de Oude Kerk a.g.v. kadernota 2012
  14. kenmerk: 578575 onderwerp: Opmerking van de heer Prins over de kosten van het rioolbeheer n.a.v. de kadernota 2012
  15. kenmerk: 578556 onderwerp: Bezuiniging op de bibliotheek a.g.v. de kadernota 2012
  16. kenmerk: 578557 onderwerp: Afschaffen van professionele muziekvoorstellingen binnen Heemstede a.g.v. de kadernota 2012
  17. kenmerk: 578558 onderwerp: Reactie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede op de voorgenomen bezuinigingen a.g.v. de kadernota 2012
  18. kenmerk: 578790 onderwerp: Inspreektekst van de Stichting Podiumprogrammering Heemstede
  Toon gehele stuk
  Samenvatting
  Klik voor het inzien van de reacties op de button "bijlagen".
  Besluit B & W
  -